Sommerhilsen!

SOMMER HILSEN

Kjære alle sammen, en liten hilsen fra oss i sør.

Endelig kan vi glede oss over at vi kan samles igjen på vanlig måte. Dette er jeg sikker på at alle har sett fram til.

Vårens møter hver torsdag har vært preget av Herrens nærvær, og de som har vært til stede virker som å ha gledet seg over det.

Ser at oppmøte stiger og at alle er glade for å samles igjen

GUD KALLER SITT FOLK TIL Å STÅ PÅ MUREN FOR NORGE

Vi kjenner på et skifte hvor Guds folk strekker seg mer etter hva som ligger på Guds hjerte. Ikke bare for en selv, men for nasjonen vår og ulike områder i Norge .

Vi var en gruppe som fungerer i den profetiske gave samlet lørdag 12 februar og ba sammen for Norge.

Noe av det Herren talte om var: nødvendigheten av at hans menighet holdt seg ren, at han ville sende sin ild igjen i menigheten og at han ikke ønsket å dele æren med noen.

Han så etter mennesker som ønsket å stille seg på muren og be for sitt land

Vi vil fortsette å samles på denne måte for vi ser det som veldig viktig .

BESØK I MENIGHETEN

Palme helga hadde vi gleden av å ha Conny Oberheinrich her igjen.

Flotte sterke møter hvor alle ble møtt av Gud på ulike måter.

Yvonne og Lars Granberg har besøkt oss, også Anne Grethe og Jan Helge Deila.

Vi er så takknemlig til Herren for at han salver sine tjenere og utgyter av sin Ånd når vi kommer sammen.

Vi ønsker fra høsten av å ha flere lørdager med « En dag i Guds nærhet»

Og vil selvfølgelig gi dere de datoene så fort de er bestemt. Kommer også på hjemme siden vår Houseonfire.org

MISJONS TUR

18 juli reiser vi til Bulgaria . Ser veldig fram til å møte pastorene Vania og Stefko Zlatarov igjen ,og selvfølgelig alle i de ulike menighetene vi skal betjene i.

Denne gang som alle andre ganger vil vi  hjelpe ulike familier med mat.

Kjenner du at du ønsker å gi et ekstra såkorn inn til dette ,så er vi veldig takknemlig for det.

Det er et stort behov, vi kan hjelpe noen men ikke alle.

FERIE

I juli måned og fram til første uke i august har House On Fire ingen møter,siden vi er på misjons tur og så har ferie.

Første møte etter ferien blir da torsdag 11 august .

Takk til dere alle for forbønn og økonomisk støtte inn til Guds rike gjennom House On Fire.

VI ØNSKER DERE EN VELSIGNET GOD SOMMER.

Anita og Tormod

House On Fire.